mgr Mariusz Zuterek

specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Wykształcenie i praktyka zawodowa:
Odbyty staż w ramach specjalizacji z fizjoterapii w Katedrze Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej USK im. WAM w Łodzi, zakończony egzaminem państwowym oraz uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Wydział: Wychowania Fizycznego, kierunek: Rehabilitacja medyczna
Wieloletni staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, wieloletnia prywatna praktyka.

Kursy i szkolenia

Dyplomowany terapeuta PNF (Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest metodą fizjoterapeutyczną, dedykowaną przywracaniu utraconej funkcji).

Terapia Manualna –Szkoła niemiecka. Szkolenie w zakresie terapii manualnej prowadzone przy współpracy z Sekcją Niemieckiej Grupy Terapii Manualnej przy Zarządzie Głównym ZVK. Szkolenie uznawane przez IFOMT (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists).

Terapia Manualna – Stanisław Legocki – Szkolenie według wytycznych Związku Fizjoterapeutów sektora prywatnego IFK e.V. w Bochum (DFOMT, IFOMT).
Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT) Instruktor Lasse Thue.
Kurs stabilizacji kręgosłupa i stawów kończyn.

Neuromobilizacje w terapii manualnej.

Mulligan Concept (Mobilizacje z ruchem).
Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego (ABCD).
KINESIOTAPING (KT 1, KT 2, KT3).

Taping w rehabilitacji i sporcie.

Kurs Naukowo –Szkoleniowy PTTS (Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej). „Staw kolanowy”, „Staw barkowy”. 

Kinesis Gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej